Vietnam

Vietnam is een groot lang uitgerekt land in het zuidoosten van Azië. Vietnam staat met meer dan 90.000.000 inwoners in de top vijftien van landen met de meeste inwoners ter wereld. Alleen al in Ho Chi Minhstad wonen er meer dan 7.000.000 inwoners. Het gros van de inwoners in Ho Chi Minhstad verplaatst zich op brommers. Dit zorgt voor erg chaotisch straatbeeld.

Meer dan negentig procent van de bevolking in Vietnam is werkzaam in de landbouw. De rijstbouw is de belangrijkste inkomensbron van het land. Verder wordt hier onder meer granen, bonen en pinda’s verbouwd. Het toerisme begint hier een steeds belangrijkere economische rol te krijgen. Gemiddeld wordt het land door vier miljoen toeristen per jaar bezocht.

Na de aftocht van de Amerikaanse troepen in 1973 worden in 1976 de twee Vietnamese delen weer herenigd in de Socialistische Republiek Vietnam. Hanoi wordt de hoofdstad van het land en de stad Saigon wordt omgedoopt tot Ho Chi Minhstad. Na enkele jaren van politieke onrust en meerdere oorlogen is er tegenwoordig een vorm van politieke rust in het land.

De economie van het land, die hevig steunt op inkomsten uit rijst en andere agrarische export, is in een staat van transitie. De uitbreiding van buitenlandse investeringsmogelijkheden heeft gezorgd voor een “transfer” van nieuwe technologie en kennis naar Vietnam, een verhoging van arbeidsmogelijkheden en het heeft ervoor gezorgd dat veel, voorheen, arme families in staat waren de armoede te ontvluchten en hun leven enorm te verbeteren.
Toch lijkt bijna dertig procent van de inwoners van Vietnam nog onder de armoedegrens te leven.

Onderwijs

Vietnam kent een leerplicht voor kinderen van zes tot en met vijftien jaar en de meerderheid van de Vietnamese kinderen (ca. 89%) gaat naar de basisschool. Het basisonderwijs dat vijf jaar duurt en de middelbare school 4 + 3 jaar. Het onderwijs in Vietnam is gratis. Toch dienen de ouders een deel van de loonkosten van de leraars te betalen. Daarnaast zijn er kosten voor lesboeken, uniform, schoolgebouw en onderhoud. Voor arme gezinnen is dat allemaal te duur. Ook het tekort aan goede klaslokalen, lesmateriaal en kennis van leerkrachten is vaak een probleem. De lessen starten vaak te laat, stoppen te vroeg en er is veel speeltijd. Ouders sturen hun kinderen enkel naar school als de kinderen daar zichtbaar voordeel uithalen. Maar er is van kwaliteitsvol onderwijs niet altijd sprake. Veel kinderen haken na de basisschool al af. Ongeveer één derde van de kinderen bezoekt het voortgezet onderwijs. In Vietnam zijn nauwelijks scholen voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap.